Hubungi Kami

Pengda Jawa Tengah (JATENG)

 

PENGURUS DAERAH
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA JAWA TENGAH
PERIODE 2012-2016
Surat Keputusan nomor : 021/MAPPI-KEP/X/2012 )
 
 
Ketua
:
Ir. Marthen Dangga, MM., MAPPI (Cert)
95-S-00660
Sekretaris
:
Achmad Fa'izin, ST., MM
08-T-02184
Bendahara
:
Ivan Togatorop, ST., MAPPI (Cert)
02-S-01530
Wakil Ketua Bidang Pendidikan
:
Agung Sugiarto, SE., Akt., MM
11-P-03329
 
 
Ekayana Sangkasari P., SE., MM
10-T-02504
Wakil Bidang Organisasi &
Hubungan Kelembagaan                                                                                     
:
Drs. Dahan Hamimiar, M.Si.
05-T-01884
Koordinator Yogyakarta
:
Dra. Uswatun Khasanah, M.Si., MAPPI (Cert)                                                                                           
97-S-01019
Koordinator Solo
:
Ir. Agus Prihatanto, MAPPI (Cert)
95-S-00640 
Pengurus FKJPP
:
Andri Sulistyo W., ST., MAPPI ( Cert)                                            
02-S-01558